Wnioski egzekucyjne

Pobrane i wypełnione wnioski o wszczęcie egzekucji należy przesłać lub dostarczyć osobiście z załączonym oryginałem tytułu wykonawczego na adres komornika sądowego.

W przypadku gdy wierzyciel działa przez pełnomocnika do wniosku należy dołączyć odpis pełnomocnictwa.

W przypadku gdy wierzycielem jest osoba prawna do wniosku należy dołączyć odpis z KRS.

W obecnym stanie prawnym brak jest możliwości złożenia wniosków egzekucyjnych w sprawach innych niż prowadzonych na podstawie nakazu zapłaty wydanego w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym drogą elektroniczną.

Poprawne, czytelne i kompletne wypełnienie wniosków egzekucyjnych, a w szczególności wskazanie znanych identyfikatorów ( PESEL, imiona rodziców, pełny adres ) dłużnika pozwala znacznie usprawnić i przyspieszyć egzekucję należności.

 W przypadku egzekucji należności pracowniczych - dla prawidłowego wykonania obowiązku naliczenia i odprowadzenia do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych niezbędne jest podanie we wniosku nr NIP wierzyciela i dłużnika oraz właściwego dla wierzyciela Urzędu Skarbowego.

Wniosek o kontynuację egzekucji alimentów w podwyższonej kwocie należy stosować tylko w przypadku już prowadzonego postępowania o egzekucję świadczeń alimentacyjnych ( należy podać sygnaturę KMP tego postępowania )