Obwieszczenia o licytacjach

W niniejszym dziale publikowane będą obwieszczenia o licytacjach nieruchomości oraz wybrane obwieszczenia o licytacjach ruchomości. Bliższe informacje na temat nieruchomości będących przedmiotem licytacji można uzyskać telefonicznie lub osobiście  w kancelarii komornika.